دانلود نمونه سوال ریاضی دهم با جواب - آزمون ۱

15.000 تومانافزودن به سبد خرید

همراه با حل ویدیویی ۵ سوال دشوار این آزمون


دانلود نمونه سوال ریاضی دهم با جواب - آزمون ۲

4.900 تومانافزودن به سبد خرید

همراه با حل ویدیویی ۵ سوال دشوار این آزمون


دانلود نمونه سوال ریاضی دهم با جواب - آزمون 3

4.900 تومانافزودن به سبد خرید


دانلود نمونه سوال ریاضی دهم با جواب - آزمون ۴

4.900 تومانافزودن به سبد خرید


دانلود نمونه سوال ریاضی دهم با جواب - آزمون ۵

4.900 تومانافزودن به سبد خرید


دانلود نمونه سوال ریاضی دهم با جواب - آزمون ۶

4.900 تومانافزودن به سبد خرید


دانلود نمونه سوال ریاضی دهم با جواب - آزمون ۷

4.900 تومانافزودن به سبد خرید


دانلود نمونه سوال ریاضی دهم با جواب - آزمون ۸

4.900 تومانافزودن به سبد خرید


دانلود نمونه سوال ریاضی دهم با جواب - آزمون ۹

4.900 تومانافزودن به سبد خرید


دانلود نمونه سوال ریاضی دهم با جواب - آزمون ۱۰

4.900 تومانافزودن به سبد خرید


دانلود نمونه سوال ریاضی دهم با جواب - آزمون ۱۱

4.900 تومانافزودن به سبد خرید

خوب براتون راهکارهای برای اینکه نمونه سوال ریاضی دهم با جواب خوب امتحان بدید آوردیم 🙂

اول اصن بذار ببینم کدوم فصل بیشتر نمره داره!

بارم بندی نمونه سوال ریاضی دهم با جواب

ترم اول ترم دوم
فصل 1 5 1.5
فصل 2 5 1.5
فصل 3 5 2
فصل 4 5 2
فصل 5 4
فصل 6 4
فصل 7 5

این بارم بندی الان خوب میدونیم رو چیا بیشتر تمرکز کنیم.

حواستون به فصلای ترم دوم حتما باشه.

نکات مهم فصول ریاضی دهم

حالا ببینیم تو هر فصل دقیقا چیا باید تمرکز بالایی کنیم.

فصل 1: مجموعه، الگو و دنباله

حتما تو این فصل دنباله حسابی و هندسی دقیق بلد باشید. خیلی مهمه این درس.

دنباله هندسی

جمله عمومی یک دنباله هندسی از رابطهٔ زیر بدست می‌آید:

\( \LARGE a_n = a_{1}r^{n-1} \)

واسطه هندسی

وقتی سه عدد متوالی \( \Large a  \) , \( \Large b  \) , \( \Large c  \) تشکیل دنباله هندسی دهند. در این صورت \( \Large b  \) را واسطه هندسی بین \( \Large a  \) , \( \Large c  \) می‌نامند و داریم:

\( \LARGE b^2 = ac  \)

دنباله حسابی

جمله عمومی یک دنباله حسابی از رابطهٔ زیر بدست می‌آید:

\( \LARGE a_n = a_{1} + (n-1)d \)

واسطه حسابی

اگر \( \Large a , b , c  \) سه جملهٔ متوالی یک دنباله حسابی باشند، آنگاه داریم:

\( \LARGE b = \frac{a + c}{2}  \)

[fvplayer id=”10″ ]
نمونه سوال ریاضی دهم – دنباله هندسی
[fvplayer id=”19″ ]
نمونه سوال ریاضی دهم – دنباله حسابی

فصل 2: مثلثات

مثلثات داریم تو این فصل. تو سوالایی که ما می‌بینیم بحث اثبات روابط و اینکه روابط اندازه گیری کنید.

این 8 رابطه رو کاملا قورت بدید. کاملاااااااااااااااا

8 رابطه مهم روابط بین نسبت های مثلثاتی

(1

\( \LARGE cos^2 \theta + sin^2 \theta = 1   \)

(2

\( \LARGE sin^2 \theta = 1 – cos^2 \theta \)

(3

\( \LARGE cos^2 \theta = 1 – sin^2 \theta   \)

(4

\( \LARGE tan \theta = \frac{sin \theta}{cos \theta}   \)

(5

\( \LARGE cot \theta = \frac{cos \theta}{sin \theta} \)

(6

\( \LARGE tan \theta \times cot \theta = 1   \)

(7

\( \LARGE 1 + tan^2 \theta = \frac{1}{cos^2 \theta}   \)

(8

\( \LARGE 1 + cot^2 \theta = \frac{1}{sin^2 \theta}   \)

[fvplayer id=”2″ ]
نمونه سوال ریاضی دهم – روابط مثلثاتی

فصل 3: توان های گویا و عبارت های جبری

گویا کردن مخرج‌های گنگ

برای گویا کردن مخرج های گنگ کافیه هر چی تو مخرج هست، تو بالا و پایین کسر ضرب می‌کنیم. حواستون باشه ممکنه بعدش اتحاد مزدوج و اینا تبدیل شه. ساده کنید اگر میشد.

یه مثال ازش ببینیم:

گویا کردن مخرج‌های گنگ در نمونه سوال ریاضی دهم با جواب

[fvplayer id=”11″ ]
نمونه سوال ریاضی دهم – اتحادهای جبری

فصل 4: معادله ها و نامعادله ها

معادله درجه دو تو این فصل هست. باید بدونید چه جوری حل میشه و اینکه چه جوری رسم میشه!

حل معادله درجه دو

روش دلتا رو حتما بلد باشید اصلا کاری نداره همین دو تا عکس بلد باشید فقط.

حل معادله درجه دو در نمونه سوال ریاضی دهم با جواب

حل معادله درجه دو در نمونه سوال ریاضی دهم با جواب

رسم معادله درجه دو

راس سهمی در این حالت پیدا می‌کنیم.

بعد یک نقطه قبل و یک نقطه بعد می‌دیم به تابع آخرش راحت رسمش می‌کنیم. کاری داشت (:

راس سهمی اینه \( \LARGE (-\frac{b}{2a},-\frac{\Delta}{4a}) \)

اگر به فرم تجزیه شده باشد راس \( \LARGE (-h,k) \)

خوب این مباحث نمره بیاره ریاضی و خیلی مهمه بخون و شب امتحانی پاسش کن رفیق.

[fvplayer id=”16″ ]
نکات آموزشی رسم سهمی
[fvplayer id=”17″ ]
نمونه سوال ریاضی دهم – حل معادله درجه دو
[fvplayer id=”20″ ]
تعیین علامت عبارت‌های جبری

فصل 5: تابع

تشخیص تابع

در زوج مرتب‌ها شرط تابع بودن این است که مولفه های اول تکراری نباشند اگر x ها تکراری بودند y ها نیز تکراری باشند.

دامنه و برد تابع

در زوج مرتب‌ها مجموعه‌ی مولفه‌های اول برابر دامنه و مجموعه‌ی مولفه‌های دوم برابر برد است.

اگر نمودار تابع را داشتید برای پیدا کردن دامنه و برد از شکل زیر کمک بگیرید.
دامنه و برد تابع در نمونه سوال ریاضی دهم با جواب

تابع خطی و نوشتن ضابطه آن

معادله خط برابر است با:

\( \LARGE y=ax+b  \) \( \Large a  \) شیب خط است.

\( \Large b  \) عرض از مبدا است.

رسم تابع قدرمطلق

برا رسم این تابع کافیه فقط عددی که داخل قدر مطلق صفر میکنه پیدا کنید. بعد یک نقطه بعد اون و یک نقطه قبلش بدید نمودار راحت رسم کنید.

این نمودار قرینه نمودار \( \Large y=\left| x \right| \) است و شبیه یک هشت می‌شود پس اگر ضریب قدر مطلق مثبت باشد نمودار \( \Large \bigvee \) و اگر منفی باشد \( \Large \bigwedge \) می‌شود.

تابع قدرمطلق و انتقال در نمونه سوال ریاضی دهم با جواب رسم تابع قدرمطلق در نمونه سوال ریاضی دهم با جواب

[fvplayer id=”9″ ]
نمونه سوال ریاضی دهم – تابع
[fvplayer id=”7″ ]
نمونه سوال ریاضی دهم – تابع همانی و تابع ثابت

فصل 6: شمارش، بدون شمردن

اصل شمارش

اصل جمع

اگر عملی را بتوان به دو روش انجام داد و برای انجام دادن عمل اول \( \Large n \) روش و برای انجام عمل دوم \( \Large m \) روش وجود داشته باشد، برای انجام کار مورد نظر \( \Large n+m \) حالت وجود دارد.

اصل ضرب

اگر انجام کاری شامل دو مرحله باشد، به قسمی که برای انجام مرحله اول کار \( \Large m \) انتخاب و برای هر کدام از این \( \Large m \) انتخاب در مرحله دوم \( \Large n \) انتخاب دیگر داشته باشیم، در کل کار مورد نظر با \( \Large m \times n \) روش قابل انجام است.

جایگشت

اگر چند شئ مختلف داشته باشیم، به هر حالت چیدن (قرار گرفتن) آن‌ها کنارهم یک جایگشت از آن اشیاء می‌گویند. تعداد جایگشت‌های \( \Large n \) شی \( \Large  n! \) می‌باشد.

ترکیب

هرگاه از بین \( \Large n \) شی بخواهیم \( \Large k \) شی را انتخاب کنبم که ترتیب قرارگرفتن آن‌ها برای ما مهم نباشد مسئله، مسئله ترکیب است که از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

ترکیب در نمونه سوال ریاضی دهم با جواب

نکته: هرگاه در مسئله ترتیب قرارگرفتن اشیا مهم باشد به راحتی با اصل شمارش قابل حل است.

[fvplayer id=”8″ ]
نمونه سوال ریاضی دهم – ترکیب و جایگشت
[fvplayer id=”1″ ]
نمونه سوال ریاضی دهم – اصل شمارش
[fvplayer id=”13″ ]
نمونه سوال ریاضی دهم – ترکیب

فصل 7: آمار و احتمال

احتمال

در این بخش مسئله‌ها ترکیبی از فصل 6 و قانون احتمال است که به صورت زیر است:

\( \LARGE P(A)=\frac{n(A)}{n(S)} \)

که عدد حقیقی بین صفر و یک است:

\( \LARGE 0  \leq P(A) \leq 1 \)

تعریف‌های آماری و تشخیص متغیر

در این قسمت تمامی تعاریف کادرها را حفظ کنید و با خواندن چند مثال سعی کنید به راحتی انواع متغیر را تشخیص دهید چون این قسمت، قسمت نمره‌آوری خواهد بود.

[fvplayer id=”12″ ]
نمونه سوال ریاضی دهم – احتمال
[fvplayer id=”3″ ]
نمونه سوال ریاضی دهم – احتمال

 

توضیحات بیشتر درباره نمونه سوال ریاضی دهم با جواب

در این نمونه سوال‌ها با بررسی نکات قوت و ضعف بچه‌ها در ریاضی دهم، سوالاتی را گزینش کرده و در این سایت قرار داده‌ایم. دوستان من حتما حتما سوالاتی که اشتباه می‌زنید را بررسی کنید.خلاصه نویسی در نمونه سوال ریاضی دهم با جواب

بررسی سوالات اشتباه ۳ مزیت برای شما دارد:

  1. مشکل شما در چه مبحثی است.
  2. تیپ سوالاتی که اشکال دارید.
  3. نکات ریز موضوعی.

لطفا از هر مبحثی که می‌خونید خلاصه نویسی انجام بدید.

 

نکات ریز در بیارید تا با مرور سریع آن‌ها تمامی مطالب برایتان تازه شود. در بالا سعی کردیم نکات مهم برایتان بیاوریم. ولی خلاصه برداری نیاز به شخصی سازی برای هر فرد دارد. پس سعی کنید حتما اینکار انجام بدید.

نکات مشاوره‌ای برای حل نمونه سوال ریاضی دهم با جواب

تمرین کردن در نمونه سوال ریاضی دهم با جواب

از اشتباه جواب دادن و اشتباه کردن واقعا نترسید.

درباره خودم که چجوری عاشق ریاضی شدم. من در مقطع ابتدایی بیشتر نمراتم در ریاضی صفر بود. ولی کم کم و رفته رفته تونستم ریاضی یادبگریم و عاشق تدریسش شدم.

ممارست داشته باشید خیلی‌ها اینا رو گفتن ولی تمرین زیاد حل کنید تا تمامی مطالب در ذهنتون جا بگیره و به راحتی آب خوردن 20 بگیرید.