آموزش حل لگاریتم
تشابه مثلث ها و اثبات بوسیله قضیه تالس - یک اصل مهم در ریاضی دهم
تناسب و خواص تناسب : یک نتیجه از قضیه تالس - یک دنیای متناسب!
روابط طولی در مثلث قائم الزاویه ، قضیه تالس و تشابه مثلث‌ ها : نتیجه یک همکاری خوب!
آموزش تابع لگاریتمی
آموزش تابع نمایی - تابع موفقیت
آموزش معادله خط به زبان ساده
آموزش قضیه تالس -قدم به قدم با تصویر
آموزش ترسیم های هندسی به زبان کاملا ساده

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان ریاضیکا

با عضویت در خبرنامه ویژه ریاضیکا از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!


Have no product in the cart!
0