بردار و مختصات ریاضی هشتم 📍📌🗺 – جهت‌دار و کامل!
عدد اول ریاضی هشتم - کامل‌ترین آموزشی که لازم داشتید.
خط تقارن ریاضی هشتم – چندضلعی تا خورده!
بردارهای واحد مختصات – قدم قدم بشمار!
زاویه های داخلی – نیروهای جوان کشور چندضلعی‌ها!
زاویه های خارجی – نگهبان قلعه چندضلعی‌ها!
مثلث های هم نهشت – گل سرسبد شکل‌های هم‌نهشت!
رابطه فیثاغورس – وزیر بازی مثلثات!
شکل های هم نهشت

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان ریاضیکا

با عضویت در خبرنامه ویژه ریاضیکا از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!


Have no product in the cart!
0