عدد اول ریاضی هفتم 🔥💥 – فقط دو شمارنده!

عدد اول ریاضی هفتم 🔥💥 - فقط دو شمارنده!

در درسنامۀ عدد اول ریاضی هفتم ابتدا تعریف می‌کنیم شمارنده‌های یک عدد طبیعی، چه اعدادی هستند. سپس خواهیم گفت که اعدادی که تنها دو شمارنده دارند، اعداد اول نامیده می‌شوند. تمام بحث ما در این درسنامه در مورد اعداد طبیعی است. بنابراین، تعاریفی که ارائه می‌کنیم تنها در مورد اعداد طبیعی صادق است. سعی می‌کنیم با حل مثال‌های مختلف از درسنامۀ عدد اول ریاضی هفتم، در درک بهتر مبحث به شما کمک کنیم.

شمارنده چیست؟

زمانی که باقیماندۀ تقسیم عددی مانند \(\Large a\) بر عدد \(\Large b\) صفر باشد، می‌گوییم \(\Large a\) بر \(\Large b\) بخش پذیر است. همچنین عدد \(\Large b\) را شمارندۀ عدد \(\Large a\) می‌گوییم. مثلاً، عدد \(\Large 2\) شمارندۀ عدد \(\Large 12\) است؛ زیرا داریم: 

شمارنده- عدد اول ریاضی هفتم

همان‌طور که می‌بینید، باقیماندۀ تقسیم \(\Large 12\) بر \(\Large 2\) برابر با صفر است. در نتیجه، \(\Large 2\) شمارندۀ \(\Large 12\) است. به مثال‌های بعدی از درسنامۀ عدد اول ریاضی هفتم توجه کنید.مثال از شمارنده

مثال 1: شمارنده‌های عدد \(\Large 6\) را پیدا کنید.

حل: برای یافتن شمارنده‌های عدد \(\Large 6\) کافی است ببینیم این عدد بر چه اعدادی بخش پذیر است. یعنی باید ببینیم باقیماندۀ تقسیم \(\Large 6\) بر چه اعدادی برابر با صفر است. باقیماندۀ تقسیم \(\Large 6\) بر اعداد \(\Large 1\) و \(\Large 2\) و \(\Large 3\) و \(\Large 6\) برابر با صفر است. یعنی می‌توانیم \(\Large 6\) را به صورت حاصل ضرب هر یک از این اعداد با عددی دیگر بنویسیم:

\(\LARGE 6= 1 \times 6\)

\(\LARGE 6= 2 \times 3\)

بیا بیشتر بخونیم:
روابط بین پاره خط ها ریاضی هفتم 🌟⚙️ - دنبال رابطشون باش!

\(\LARGE 6= 3 \times 2\)

\(\LARGE 6= 6 \times 1\)

بنابراین اعداد \(\Large 1\) و \(\Large 2\) و \(\Large 3\) و \(\Large 6\) شمارنده‌های عدد \(\Large 6\) هستند. به مثال بعدی از درسنامۀ عدد اول ریاضی هفتم توجه کنید.

مثال 2: ثابت کنید عدد \(\Large 7\) شمارندۀ \(\Large 25\) نیست.

حل: کافی است نشان دهیم باقیماندۀ عدد \(\Large 25\) بر \(\Large 7\) مخالف صفر است:

مثال از شمارنده

همان طور که می‌بینید، باقیماندۀ تقسیم \(\Large 25\) بر \(\Large 7\) برابر با \(\Large 4\) است؛ یعنی مخالف صفر است. بنابراین \(\Large 7\) شمارندۀ \(\Large 25\) نیست. به قسمت بعدی از درسنامۀ عدد اول ریاضی هفتم توجه کنید.

نکاتی در مورد شمارنده

در مورد شمارنده‌ها، نکات زیر وجود دارد:

 • عدد \(\Large 1\) شمارندۀ همۀ اعداد است. زیرا هر عددی بر \(\Large 1\) بخش پذیر است.
 • عدد \(\Large 1\) کوچکترین شمارندۀ هر عددی است.
 • بزرگترین شمارندۀ هر عدد، خودِ عدد است. زیرا هر عددی بر خودش بخش پذیر است. از طرفی هیچ عددی بر اعداد بزرگتر از خود بخش پذیر نیست.
 • هر عدد بزرگتر از \(\Large 1\)، حداقل دو شمارنده دارد. یکی عدد \(\Large 1\) و دیگری خود عدد.

طبق نکتۀ آخر، در بین اعداد بزرگتر از \(\Large 1\)، هیچ عددی نیست که کمتر از دو شمارنده داشته باشد. اما اعدادی هستند که بیشتر از دو شمارنده دارند. مثلاً عدد \(\Large 6\) که در مثال یک دیدیم چهار شمارنده دارد. به قسمت بعدی از درسنامۀ عدد اول ریاضی هفتم توجه کنید.

تعریف عدد اول

به اعدادی که فقط دو شمارنده دارند، اعداد اول می‌گوییم. همان طور که در قسمت قبل گفتیم، این دو شمارنده، خودِ عدد و عددِ \(\Large 1\) هستند. عدد \(\Large 1\) اول نیست چون فقط یک شمارنده دارد. عدد \(\Large 2\) اول است، چون دو شمارنده دارد. \(\Large 1\) و \(\Large 2\) شمارنده‌های عدد \(\Large 2\) هستند. اعداد \(\Large 3\) و \(\Large 5\) و \(\Large 7\) نیز، اعداد اول هستند. در سال‌های آینده اثبات خواهیم کرد که اعداد اول نامتناهی هستند. به مثال‌های بعدی از درسنامۀ عدد اول ریاضی هفتم توجه کنید.

بیا بیشتر بخونیم:
نمودارها و تفسیر نتیجه ها ریاضی هفتم 💎🔮 - نمایش داده ها!

مثال از عدد اول

مثال 3: آیا امکان دارد یک عدد زوج، عدد اول باشد؟

حل: تنها عدد زوجی که اول است، عدد \(\Large 2\) است. عدد \(\Large 2\) تنها بر خودش و یک بخش پذیر است. اما بقیۀ اعداد زوج، هم بر \(\Large 1\)، هم بر \(\Large 2\) و هم بر خودشان بخش پذیر هستند. یعنی اعداد زوج بزرگتر از \(\Large 2\) حداقل سه شمارنده دارند. در نتیجه، تنها عدد زوجِ اول، عدد \(\Large 2\) است. به مثال‌ بعدی از درسنامۀ عدد اول ریاضی هفتم توجه کنید.حاصل ضرب دو عدد اول ریاضی هفتم

مثال 4: آیا حاصل ضرب دو عدد اول، اول است؟ 

حل: حاصل ضرب دو عدد اول، هیچگاه اول نیست. تفاوتی نمی‌کند که آن دو عدد اول یکسان باشند یا متفاوت. زیرا در هر صورت، حاصل ضرب آن‌ها بر \(\Large 1\)، یکی از اعداد اول که در هم ضرب شده و خود عدد بخش پذیر است. در نتیجه، حاصل ضرب دو عدد اول حداقل سه شمارنده دارد. مثلاً حاصل ضرب عدد \(\Large 2\) در خودش، دارای شمارنده‌های \(\Large 1\) و \(\Large 2\) و \(\Large 4\) است. یا به طور مثال، حاصل ضرب \(\Large 2\) در \(\Large 3\)، دارای شمارنده‌های \(\Large 1\) و \(\Large 2\) و \(\Large 3\) و \(\Large 6\) است. بنابراین حاصل ضرب دو عدد اول هیچ گاه اول نمی‌شود. به مثال‌ بعدی از درسنامۀ عدد اول ریاضی هفتم توجه کنید.

حاصل جمع دو عدد اول ریاضی هفتم

مثال 5: آیا حاصل جمع دو عدد اول، اول است؟

بیا بیشتر بخونیم:
حجم و سطح ریاضی هفتم 🔥🌀 - دورانش بده!

حل: اگر هر دو عدد اول فرد باشند (مخالف \(\Large 2\) باشند)، حاصل جمع آن‌ها عدد زوجی بزگتر از \(\Large 2\) خواهد شد. در نتیجه اول نخواهد بود. اما اگر یکی از آن‌ها زوج باشد (عدد \(\Large 2\) باشد)، حاصل جمعشان هم می‌تواند اول باشد و هم غیر اول. مثلاً حاصل جمع \(\Large 2\) و \(\Large 3\) برابر با \(\Large 5\) است که عددی اول است. اما حاصل جمع \(\Large 2\) و \(\Large 7\) برابر با \(\Large 9\) است که اول نیست. زیرا شمارنده‌های آن، اعداد \(\Large 1\) و \(\Large 3\) و \(\Large 9\) هستند. 

زنگ آخر کلاس عدد اول ریاضی هفتم

در این درسنامه با مفهوم شمارنده آشنا شدیم. دیدیم که هر عدد بزرگتر از \(\Large 1\)، حداقل دو شمارنده دارد. به اعدادی که تنها دو شمارنده داشتند، اعداد اول گفتیم. همچنین، در مثال‌های انتهایی درسنامه، حاصل ضرب و حاصل جمع اعداد اول را بررسی کردیم.

ما در ریاضیکا آماده‌ی هر کمکی برای موفقیت شما در ریاضی هستیم. هر سوالی در ارتباط با این مبحث دارید، در دیدگاه‌ها بنویسید. کارشناسان ما به سوال شما پاسخ خواهند ‌داد.73 دیدگاه برای “عدد اول ریاضی هفتم 🔥💥 – فقط دو شمارنده!

  • سید ایمان موسوی نطنزی گفته:

   سلام دوست عزیز
   ممنون که براتون مفید بوده

  • سید ایمان موسوی نطنزی گفته:

   با سلام وعرض ادب واحترام
   خواهش میکنیم خدا رو شکر که مفید واقع شده

   • یگانه گفته:

    سلام خیلی متشکرم بابت توضیحاتتون
    خیلی مفید و آموزنده بود

    • دبیر ارشد ریاضیکا گفته:

     با سلام و عرض ادب
     ممنون از نظر شما وخوشحالیم مفید بوده برای شما

  • سید ایمان موسوی نطنزی گفته:

   با سلام وعرض احترام
   ممنون از نگاه پر مهر شما
   برای اطلاع از جشنواره ها ومطالب بیشترپیج ما رو در اینستا به آدرس زیر دنبال کنید
   https://www.instagram.com/riazica/

  • سید ایمان موسوی نطنزی گفته:

   با سلام وعرض ادب
   ۲۴ تا ۱و۲و۳و۴و۶و۷و۸و۹و۱۲و۱۴و۱۸و۲۴و۲۸و۳۶و۲۱و۴۲و۵۶و۶۳و۷۲و۸۴و۱۲۶و۱۶۸و۲۵۲و۵۰۴

 1. Hadis گفته:

  سلام و عرض ادب 🌹
  ممنون عالی بود💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

  • سید ایمان موسوی نطنزی گفته:

   با سلام ‌عرض ادب
   خدا رو شکر مفید واقع شده

  • سید ایمان موسوی نطنزی گفته:

   با سلام وعرض ادب
   به غیر از دو که زوج هست بقیه فرد هستن

  • سید ایمان موسوی نطنزی گفته:

   با سلام و احترام
   خدا رو شکر که مفید واقع شده

 2. ناشناس گفته:

  ببخشید میشه بگید چطوری با سرعت بالا میتونیم تعداد شمارنده های یک عدد بزرگ رو پیدا کنیم ممنون…. متنتون هم خیلی مفید بود. باتشکر

  • fateme2866 گفته:

   با سلام وعرض ادب
   کافیه اول ببینید به چه عددهای اولی بخش پذیره بعد سروع کنید به شمارندهای اولش تقسیم کنید قبلا در کتاب با استفاده از شمارنده های اول عدد ورسم نمودار سریع بچه ها به تمام شمارنده ها دست پیدا میکردن که الان از کتاب برداشته شده

  • دبیر ارشد ریاضیکا گفته:

   با سلام وعرض ادب
   در پستهای دیگه گفتیم حتما ببینید

 3. زینب گفته:

  سلام
  عالی بود ممنون
  یک سوال داشتم
  ایا هیچ دوعدد اولی بر هم بخش پذیر نیستن؟ یا هستن؟

  • دبیر ارشد ریاضیکا گفته:

   با سلام وعرض ادب
   خیر اگر بخش پذیر باشند که دیگه اول نیستند

 4. آرمین صلاحی گفته:

  سلام واقعا عالیه من کاملا عدد اول و شمارنده رو یاد گرفتم خیلی ممنون

  • دبیر ارشد ریاضیکا گفته:

   با سلام و وقت به خیر
   خوشحالیم که به هدفمون رسیدیم

 5. پسرک جذاب گفته:

  خیلی عالیه واقعا من هیچی بلد نبودم ولی الان کامل یاد گرفتم.سایت رو هم به دوستام معرفی خواهم کرد

  • دبیر ارشد ریاضیکا گفته:

   با سلام وقت به خیر
   سپاس خدا رو که تونستیم مفید واقع بشیم

  • دبیر ارشد ریاضیکا گفته:

   با سلام
   ممنون از انرژی که به ما برای ادامه راه میدهید

 6. Ava گفته:

  عالی بود فقط میشه بگید شمارنده های یک عدد چگونه پیدا میکنیم ؟

  • دبیر ارشد ریاضیکا گفته:

   با سلام
   دوست عزیز پست مربوط به اون رو گذاشتیم برید بخونید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.