محاسبه سریع جذر اعداد با فرجه دلخواه ✨☄️ – تند و تیز!

محاسبه سریع جذر اعداد با فرجه دلخواه ✨☄️ - تند و تیز!

در این پست محاسبه سریع جذر اعداد را می‌توانید فقط با یک حرکت چشم پیدا کنید.

فرمول محاسبه سریع جذر اعداد

فرمول زیر را به خاطر بسپارید و با استفاده از آن جذر همه اعداد را حساب کنبد:

محاسبه سریع جذر اعدادمثال ۱:

\(\LARGE \sqrt[3] {31}  \)

حل ۱:

\(\LARGE \sqrt[3] {3^3+4}=3+\frac{4}{3\times 3^2} \)

\(\LARGE \frac{85}{27}=3.14 \)

مثال ۲:

\(\LARGE \sqrt[7] {125}  \)

حل ۲:

\(\LARGE \sqrt[7] {2^7-3}=2-\frac{3}{7\times 2^6} \)

\(\LARGE \frac{893}{448}=1.99 \)

مثال ۳:

\(\LARGE \sqrt[3] {66}  \)

حل ۳:

\(\LARGE \sqrt[3] {4^3+2}=4+\frac{2}{3\times 4^2} \)

\(\LARGE \frac{97}{24}=4.04 \)

مثال ۴:

\(\LARGE \sqrt[9] {538}  \)

حل ۴:

\(\LARGE \sqrt[9] {2^9+26}=2+\frac{26}{9\times 2^8} \)

\(\LARGE \frac{2317}{1152}=2.01 \)

مثال ۵:

\(\LARGE \sqrt[2] {8}  \)

حل ۵:

\(\LARGE \sqrt[2] {3^2-1}=3-\frac{1}{2\times 3^1} \)

\(\LARGE \frac{17}{6}=2.83 \)

توجه: هرچه اعداد بزرگتر باشد خطای این روش کمتر خواهد بود.

زنگ آخر

در این درسنامه‌ای که از محاسبات ذهنی خواندیم، روش بسیار ساده‌ای از این محاسبه سریع جذر اعداد را یادگرفتیم. با این فرمول می‌توانید تمامی جذرها را چشمی حل کنید. و به راحتی آب خوردن به جواب همه جذرها می‌رسیم. هر سوالی از این مبحث داشتید در قسمت دیدگاه از ما بپرسید، کارشناسان ریاضیکا در اولین فرصت به سوالاتتان جواب می‌دهند.بیا بیشتر بخونیم:
مقایسه کسرها با یکدیگر 👁🔋 - چشمی و سریع!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.