ضرب سریع اعداد دو رقمی در هم 🔋☄️ – ذهنی و سریع!

ضرب سریع اعداد دو رقمی در هم 🔋☄️ - ذهنی و سریع!

در این پست ضرب سریع اعداد دو رقمی را درهم یادمی‌گیریم. کافیه یادبگیری که گام به گام این مراحل قسمت پایین را طی کنید تا به جواب صحیح برسید.مراحل ضرب سریع اعداد دو رقمی در هم

گام‌های زیر را طی کنید تا بتوانید به صورت چشمی ضرب را حل کنید.

  1. دهگان ها را در هم ضرب کرده و سمت چپ عدد حاصله می گذاریم.
  2. یکان ها را در هم ضرب کرده و سمت راست عدد حاصله می گذاریم.
  3. یکان ها را در دهگان ها ضرب می کنیم و حاصل جمعشان را در بین دو عدد می گذاریم.

مثال ۱:

\(\LARGE 23\times 13 \)

حل ۱:

مرحله اول:

\(\LARGE 2‌-‌- \)

مرحله دوم:

\(\LARGE 2‌-‌9  \)

مرحله سوم:

\(\LARGE 3\times 1=3  \)

\(\LARGE 2\times 3=6  \)

\(\LARGE 3+6=9  \)

\(\LARGE 299  \)

مثال ۲:

\(\LARGE 25\times 32 \)

حل ۲:

مرحله اول:

\(\LARGE 6‌-‌- \)

مرحله دوم:

\(\LARGE 6‌-^10  \)

مرحله سوم:

\(\LARGE 2\times 2=4  \)

\(\LARGE 5\times 3=15  \)

\(\LARGE 4+15=19  \)

\(\LARGE 6‌-^10=6(19+1)0=(6+2)00=800  \)

مثال ۳:

\(\LARGE 35\times 48 \)

حل ۳:

مرحله اول:

\(\LARGE 12‌-‌- \)

مرحله دوم:

\(\LARGE 12‌-^40  \)

مرحله سوم:

\(\LARGE 3\times 8=24  \)

\(\LARGE 5\times 4=20  \)

\(\LARGE 24+20=44  \)

\(\LARGE 12‌-^40=12(44+4)0=1(2+4)80=1680  \)

مثال ۴:

\(\LARGE 63\times 52 \)

حل ۴:

ضرب سریع اعداد دو رقمی

زنگ آخر

در این درسنامه‌ای که از محاسبات ذهنی خواندیم، روش بسیار ساده‌ای برای ضرب سریع اعداد دو رقمی را یادگرفتیم. این روش برای اعداد دو رقمی عمل می‌کند. گام به گام مراحل بالا طی کنید تا به جواب برسید. شما با تکرار و تمرین روی این بخش می‌توانید به تسلط لازم برسید و فقط با نگاه به ضرب‌ها و حل ذهنی طی چند ثانیه به جواب برسید.

بیا بیشتر بخونیم:
محاسبه نسبت های مثلثاتی با دست 🖐🏻💡 - روشی کاربردی!

هر سوالی از این مبحث داشتید در قسمت دیدگاه از ما بپرسید، کارشناسان ریاضیکا حتما به سوالاتتان جواب می‌دهند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هر روز یک ویدیوی آموزشی جذاب 🥳 بریم اینستاگرام 😍