مقایسه کسرها با یکدیگر 👁➗ – چشمی و سریع!

مقایسه کسرها با یکدیگر ?? - چشمی و سریع!

در این پست روش سریع مقایسه کسرها با یکدیگر را یادگرفتیم. کافیه به صورت پروانه‌ای آن‌ها را در هم ضرب کنیم و حاصل هرکدام بیشتر بود به عنوان کسر بزرگتر در نظر بگیریم.

مراحل مقایسه کسرها

باید اعداد را به صورت طرفین و وسطین (روش پروانه ای) در هم ضرب کنیم حواستان به جهت ضرب اعداد در هم باشد. گام‌های زیر را به طور صحیح انجام دهید تا به مقایسه‌ای درست برسید.

  1. صورت کسر اول را در مخرج کسر دوم ضرب میکنیم.
  2. صورت کسر دوم را در مخرج کسر اول ضرب میکنیم.
  3. با هم مقایسه میکنیم.


مثال ۱:

\(\LARGE \frac{6}{8},\frac{5}{6} \)

حل ۱:

مرحله اول:

\(\LARGE 6\times 6 =36 \)

مرحله دوم:

\(\LARGE 8\times 5 =40 \)

مرحله سوم:

\(\LARGE \frac{6}{8}<\frac{5}{6} \)

مثال ۲:

\(\LARGE \frac{12}{7},\frac{4}{13} \)

حل ۲:

مرحله اول:

\(\LARGE 12\times 13 =156 \)

مرحله دوم:

\(\LARGE 4\times 7 =28 \)

مرحله سوم:.

\(\LARGE \frac{12}{7}>\frac{4}{13} \)

مثال ۳:

\(\LARGE \frac{10}{5},\frac{9}{8} \)

حل ۳:

مرحله اول:

\(\LARGE 10\times 8 =80 \)

مرحله دوم:

\(\LARGE 5\times 9 =45 \)

مرحله سوم:.

\(\LARGE \frac{10}{5}>\frac{9}{8} \)

مثال ۴:

\(\LARGE \frac{11}{2},\frac{3}{4} \)

حل ۴:

مرحله اول:

\(\LARGE 11\times 4 =44 \)

مرحله دوم:

\(\LARGE 3\times 2 =6 \)

مرحله سوم:.

\(\LARGE \frac{11}{2}>\frac{3}{4} \)

مثال ۵:

\(\LARGE \frac{15}{7},\frac{14}{19} \)

حل ۵:

مقایسه کسرها

زنگ آخر

در این درسنامه‌ای که از محاسبات ذهنی خواندیم، روش بسیار ساده‌ای برای مقایسه کسرها با یکدیگر را یادگرفتیم. گام به گام مراحل بالا طی کنید تا بتوانید اعداد کسری را با هم مقایسه کنید. روش‌های دیگری هم برای مقایسه اعداد کسری نیز وجود دارد ولی ریاضیکا همیشه برای شما سریع‌ترین و بهترین راه‌حل‌ها را ارئه می‌دهد.

هر سوالی از این مبحث داشتید در قسمت دیدگاه برایمان بنویسید، کارشناسان ریاضیکا حتما به سوالاتتان پاسخ می‌دهند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *